86-0335-5311585
PRODUCTS

PVC 内外丝包覆式球阀(小尺寸)1

PVC 八方包覆式球阀(2018新款)

PVC 灰色两片式球阀

PVC 三通球阀

PVC 白色包覆式圆球阀 ( T型手柄)

PVC 双端活接球阀

PVC 蝶阀(FPM 胶套)(SS316轴)

PVC 灰色内外丝单端活接球阀

PVC 电动三通球阀

CPVC 电动2片阀

PVC 双端活接球阀(大尺寸)

NEW PRODUCTS
PVC 三通球阀
Size: From 1 2 " to 2 "
Material: PVC or CPVC
Standard: DIN JIS ANSI BSPT NPT
Body Color: Gray
|   NEWS  |  RESOURCES   |  CONTACR US |
Copyright © 2014 YDKL Plastics Limited markets.